Stichting Directors Collective (RSIN nummer: 863895335) heeft als doel de bevordering van het film en audiovisuele klimaat in Nederland (Amsterdam) 
Het filmcollectief houdt zich bezig met de ontwikkeling van talent. De professionele uitbreng, realisatie, exploitatie van film, televisie en streaming producties.

BESTUUR

Stichting Directors Collective bestaat uit een bestuur met drie bestuursleden, conform de statuten. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door gelijkheid van stemmen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Rene van Steen (voorzitter)
  • Steven Bissesar (secretaris)
  • Nafiesa Rasoelbaks (penningmeester)